09/01/15

Al Carochu pediu-me deñeiru !


Al Carochu pediu-me deñeiru... y fui ũa japonéźa que'l dou ũa caxa de checulates !

07/01/15

Canta lus ReisL’añepassadu pensei n’ũa cantiga pra cantar pu’las rugas de Cicuiru nal die de Reis… mas açpuis nun la cantei. Apénas la screbi y eiqui vus la deixu !DIE DE REIS

Naqueste die Santu
Venimus-vus a canta lus Reis
Naquestes diês d’auga
Nosoutrus nun venimus de l’Ouriente
Mas de la frauga d’alla baixu !

Dal llume’l nuôssu curaçon
Furgémus pra vos aquesta cançon
Solu de llingua, ya sin acurdion
Se mus quereis dar un çbicu de pan
Ya un bunchu de cha de curteilla

Nun vus fagades mui furinga
Nun vus squéçades de la pinga !
Se la źmolica vus yê peźada
Aton sali de caźa
Cu nos a dar ũas riźadas !

Die 7 de Janeiru 2014, Portu.