15/09/08

Restrollus de Paradela

Restrollu de Paradela

An Paradela tamiên ya la segada fui, solu al restrollu mana. Dessa tiêrra ya qu’un fame d’auga y d’amor de lus que la traballan.

Sem comentários: