19/09/12

Al que diga mal de la obra...


Aquesta fraze yê biên cuinecida de las pessonas de Custantin. Ya que sta gravada ne l’antrada d’un curral llougu eilli onde tiu Ribeiru ten la sue oufecina. Aquillu fui feitu an 1867, y ten alla dal qu’hoije inda se puôde ver, la couźa qu’eiqui vus scribu :

“EL QUE DIGA MAL DE LA OBRA [1867] QUE ..................................BIEN TAN BIEN”

 La gravura tal que you pensu que staba an 1867

Tal cume sta parece ser spañolu, subre todu purque sta screbidu “TAN BIEN” y no “tamiên” cume yê an mirandés. Mas la gente an Custantin cunta que la parte que falta fui apagada pur cauźa dal qu’habie sidu gravadu : “SE FODA Y EL QUE”. Agora’l que you nun antendu mui biên yê purque serie “FODA” se ten “TAN BIEN” y no “tamiên”. La logica ampon que fussa la palabra “JODA” que stubira eilli d’antes.

Mas a las vézes sequecémus couźas, y yê biên pussible qu’houbira eilli la palabra “FODA”. Tal cume sta, paréce qu’aquissu fui anton screbidu pur un alistanu. La mie splicaçon yê que’l pedreiru d’aquél tiêmpu falaba de certéza astur-llionés, y d’ende anfluançou la sue maneira de screbir.

Al retratu qu’eiqui vus deixu ten la fraze gravada cume you pensu que se pudie ver an 1867. Sera méźmu que fui assi ? De restu çculpai pur vus haber hoije faladu an tanta foda !

Sem comentários: