25/06/13

Mas un puyal que d'antañu nun yêra !

Ende vus deixu un retratu d'un puyal cicuiranu que sta alla pa riba y que nin siêmpre fui un puyal. Pus d'antañu serviu de campa, mas pra quiên yê que nun se sabe. Digu you que serviu de campa purque ten alla gravada la llétra ouméga (Ω). Aquesta llétra yê la ultima de l'alfabétu grégu y reperźenta al fin de todu. Alrubés, la llétra alfa (α) sendu la purmeira ten anton al simbuliźmu dal nacimiêntu. Yê ũa couźa que se vei mui biên ne la bandeira sturiana ou an cruzes de ciêrtus cunventus.

Puyal cicuiranu cu'la llétra ouméga !

Sem comentários: