19/03/08

An baixe dals gatiques hai ls cuchiniques !

An baixe dal subradu stan ls cuchiniques a quemer la sopa de berças y porres
Aposte qu'hoije ya deben d'andar spindurades nal fumadeiru...
als perźuntes nal sal...
Y las tabafeyas ne la mie barriya !
Cuitadiques...

Sem comentários: