09/10/08

Nals tous uôlles

Stou ancapaç de te çcrebir al que veyu nals tous uôlles, mas pur ciêrtu, hai alla ũas culores qu'allubran al miu curaçon.

Sem comentários: