08/12/08

Cuchines ya butilles !

Cuchines Cicuiranes

Chizilla : A Chiquirita dixu-m’al burru que ya iba a ser la nuôssa fiêsta d’eiqui uns diês. Chiquirita : A Chizilla... nu m’afodas ! Eiqui yê fiêsta to’als diês... nun ves cum quememes a la farta y todu... que mas fiêsta puôde ser ? Chizilla : Si home ! You sei... mas al burru dixu-me qu’aquél die yê special y qu’als duôñes mes fazen ũa fugueira einorme pa nun apañar friu y todu ! Chiquirita : Bah rapaza... come’y calla-te ! Qu’als burres s’al son nun yê pur nada…

2 comentários:

Boieiro disse...

Buonas tardes

Péç-me que essas falas nun són de cochinos cicuiranos, ou si serán?! Adonde serie la corteilha ...

Abraços

Tiégui disse...

Ya ! Aquesses son uns cuchiniques de Samartinu mas van a fazer fiêsta an Cicuiru :D...

Ou no, mellor... cuitadiques ya faziêren fiêsta ! Que saquei al retratu l'añe passadu !

Abraçu !