14/09/10

L’arrepicador de la fiêsta

L'arrepicador

Astañu tubimus un arrepicador de demoñu qu’anté fizu dar vuôltas a la campana. Al campanairu perdiu’l badallu de tanta chacullada de lloucura... y l’arrepicador tubu que s’ir alla riba la capiêlla pra cumpuner al tal chamadeiru. Y dende lu sacai’l retratu !

Sem comentários: