20/05/11

Dal çerdeiru al çreiju...

Vengu eiqui cu’aquesta nuôva pra vus dezir que las çreijas ya van maduras. Pu’l ménus las vurmeillas, purque las brancas inda stan biên verdicas. Ya tube la suôrte de las purvar y stan méźmu buônas, cume siêmpre. De restu agora spéru las brancas, que cume lu sabeis son mas tardiêgas.


Inda stan verdes...

Tamiên apurveitu aende pra vus deixar lus nomes que da-mus ne la nuôssa lliêngua al arbe que da las çreijas :

Çreijeira
Çreijeiru
Çreiju
Çerdeiru
Çerdeira

Ya tengu oubidu to’las palabras an Cicuiru y Samartinu, solu la palabra çerdeiru yê qu’oubi na Vila (Bumioźu).

Dende cuidadu cu’las brancas que quandu vus apurcateis ya you las tenerei papadu todas !

Sem comentários: