28/05/14

Un castiêllu mi puliticu

El si habie muitu tiêmpu que l’asperabamus… A’l fin a’l cabu eiqui sta ! Yê’l nuôssu nuôvu castiêllu. Y nun yê pra mus purtegir dals castellanus, diç qu’agora ya son lus nuôssus amigus. Houbie dezir que Cicuiru yê vistu cume un llugar mui ampurtante pa’la cultura mirandéźa. 


Y que’l castiêllu yê pra scunder ende las couźas que tenémus. Purque sabeis, lus ruçus ya ancumeçorun a antrar n’Ouropa. Y ala deiqui a poucu, cumequiêra que ya staran an Cicuiru y yê mellor acabar cu’l castiêllu, y guardar alla’l Pendon.


Sem comentários: