16/05/08

La Pruôba tamiên ya ten cadernu !


L'outru die si houbu a la Lluç quiên me dixu que la Pruôba ya tenie cadernu (blog). Hoije llembru-se me tal couźa y fui-me a la sue precura ! Y si yê verdade, la Pruôba ten cadernu. Chama-se "la boç dal pobo" y pur'acaźu sta biên scritu, cum you gustu de ver... anque tengu que dezir que las quelores nun me gustan muitu, an fin issu nun ampuôrta muitu.

Sem comentários: