08/07/08

La purmeira obra an Mirandés

Fui publicada ende la purmeira obra de Leite de Vasconcellos, al "Dialecto Mirandez" naciêda de l'amiźade cun Manuel Brancu de Castru de Dues Eigreijas. Zé solu tenie 24 añus qu'andu la publicou.
Aquessa obra fui premiada an França an 1883 pu'las anfurmaçones que daba suôbre la "nuôva" lliêngua scubiêrta. Se lu quereis ver an pdf puode ser eiqui.

Sem comentários: