21/07/08

La lluç y la cagada…

L’outru die entra al Ché a la caźa dal pobu algu strampalladu de la sardina de Samartinu y açpuis viras pra Oscar :

Ché : Tu que sos cientificu diç m’alla qual yê la mas rapida… la lluç ou la merda ????


Oscar llougu se pon a las riźadas y que l’arresponde :

Oscar : Oh yê la lluç ! Que fai siête vézes la vuôlta al mundu nun segundu !

Ché : Quei ? Stas tontu tu ! La lluç olla l’outru ! Stas biên angañadu tu que tal digu you ! Che che...
Mira, onte a la nuite sentie-me tan malu de la barriga que quandu iba pr’açender la lluç, inda nun habie carregadu nal buton…. No mas scuita biên… inda nun habie carregadu nal carallu dal buton que ya m’habie burradu todu !!!! Anton qu’al yê agora l mas rapidu ? Han ? La lluç ou la merda ?


Franquamiênte you achu qu'al Ché ten toda la rezon !

Sem comentários: