01/07/08

Cumprar quemida a la Lluç

Pus ala cumu no ? Mas outras palabricas a falar de la Lluç ! Cumprar de quemer a la Lluç nunca fui assi tan façél cum hoije. D’antes habie lus carabineirus y aqueilles carallus nun deixaban passar cun quemida.

Perźuntu (Lluç 2008)Hui perźuntus, garbançus, gametas, granus de la fabada, quiên puôdie cumprar aquissu todu an 1966 ? Y chouriçu, azeite, bacallau, y queiju ? Cumprar si se puôdie anquantu nun se passa-se la frunteira tod’staba biên...

Granus de la Fabada (Lluç 2008)

Sem comentários: